Prijzen

Leerling worden

Om mee te mogen doen met de trainingen van de stichting moet een aspirant leerling:

a. Het leerlingen formulier invullen en ondertekenen;

b. De regels van de Liu He Men erkennen;

c. De maandelijkse leerling bijdrage aan de stichting betalen.

Inschrijf bijdrage per persoon:

  • éénmalig een bijdrage van €25,- p.p.

Bijdrage

 

Kungfu is niet een activiteit die je in korte termijn doet. Vandaar dat je het bijdragen aan de stichting via een automatische incasso doet.

De leerling bijdrage is dus de steun die de leerling geeft om de stichting voort te laten bestaan, in een zaal te kunnen trainen en les te ontvangen.

Echter, ook als men niet aan lessen deelneemt, is het mogelijk de stichting te sponsoren met een bijdrage.

  • De bijdrage kan alleen door automatische incasso worden betaald.

  • Leerlingen die geen bijdrage hebben betaald kunnen niet aan de lessen deelnemen en geen gebruik van de faciliteiten maken.

  • Vakanties worden gewoon doorbetaald. Bij de leerling bijdrage is al rekening gehouden met (verplichte) vakantie periodes, dus u betaald tijdens de vakantieperiodes gewoon door.

Maandelijkse bijdrage per persoon seizoen 2019/2020: €40,- p.p.

  • Geen korting bij minder keren trainen, want we willen juist dat je meer traint;

  • Wel korting bij 2 of meer personen uit 1 gezin. Deze krijgen dan €5,- gezinskorting p.p. per maand.

Examengeld per persoon:

  • Bijdrage voor examens €25,- p.p (Bij verhindering geen resitutie)

Subsidies

De gemeente verstrekt, als u een laag inkomen heeft subsidie. Het Jeugdsportfonds is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waar onvoldoende geld is om lid van een sportvereniging te worden. In dat geval kan er een beroep op het Jeugdsportfonds worden gedaan. Het fonds betaalt dan de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. De maximale bijdrage bedraagt € 225,00 per kind, per cursusjaar. Meer info hierover kunt u vinden op de site van de gemeente Lelystad of de site van de gemeente Almere

Opzegging

Opzegging van gebruik van de trainingsruimte en deelname aan de lessen kan een maand van tevoren met begin per hele maand. Zeg je dus bijvoorbeeld op 5 juni op dan stop de les per 1 augustus, anders gaat de automatische incasso nog door. Opzegging gebeurt door een email te sturen aan de stichting, met daarin de reden van opzegging.

Aansprakelijkheid

 

De Liu He Quan Stichting, het bestuur en medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor letsel en/of eventuele schade, diefstal of verlies van eigendommen van de beoefenaren, leerlingen, sponsoren en bezoekers.

 

Tevens zijn zij niet verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. Bij incorrect gedrag van een leerling binnen of buiten de school, volgt verwijdering.

Trainingstijden & Lokatie

Dinsdag         18:45 - 19:45

Donderdag    18:45 - 19:45

Wuguan Almere,

Govert Flinckstraat 4,

1318 KK, Almere

Contact
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

Telefoon:      06 - 51 899 413

E-mail:          liuhequanstichting@gmail.com

K.v.K nr:        63818337     

ING banknr: NL95 INGB 0006 8867 65

© 2015 by Liu He Quan Stichting.